ทัวร์ไต้หวันนำเที่ยวศูนย์วัฒนธรรม Hongmaogang Cultural Park

ในวันนี้ทัวร์ไต้หวันจะพาไปรู้จักกับศูนย์วัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลเกาสง มีชื่อเรียกว่า Hongmaogang Cultural Park เป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมแต่เดิมนั้นเริ่มมาจากหมู่บ้านเล็กที่ย้ายมาจากทาง Siaogang คำว่า Hong Mao นั้นก็มีที่มาจาก ในอดีตนั้น ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกจะมีผมสีน้ำตาลหรือไม่ก็มีสีแดง ดังนั้นคนไต้หวันสมัยก่อนจึงเรียกชาวต่างชาติเหล่านี้ว่า ผู้มีผมแดงที่ป่าเถื่อน ทั้งนี้เพราะว่ะมีการนำเข้าปืนใหญ่จะทางตะวันตกนั้นเอง ในประวัติศาสตร์ของไต้หวันสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวดัตช์หรือสเปนจะถูกเรียกชื่อว่า Hong Mao หรือ ผมแดง ทัวร์ไต้หวันคิดว่าคงจะเหมือนกับคนไทยที่เรียกชาวตะวันตกว่า ฝรั่ง นั่นเอง

ตัวอย่างสถานที่ได้แก่ Hong Mao forts, Hong Mao buildings (Fort Provintia) และ Hong Mao earth (cement). และสถานที่ที่ชาวตะวันตกทอดสมอขึ้นฝั่งชาวไต้หวันก็จะเรียกแถวนั้นว่า Hong Mao Gang หรือ ท่าเรือผมแดง ซึ่งมีอยู่ 2 เมืองด้วยกัน คือเมือง เกาสง Kaohsiung และอีกที่คือ ซินจู Hsinchu ที่ถูกขนานนามว่าหมู่บ้านที่ชาวตะวันตกขึ้นฝั่งนั้นเริ่มในปีที่ 1646 สมัยราชวงศ์ชิง และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านผมแดง (Hong Mao Village) ในปี 1920 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งว่า เมืองผมแดง Hong Mao Township หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และสุดท้ายก็ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตการปกครอง Xinfeng ในปี 1956 แต่ว่าในขณะนี้เราชาวทัวร์ไต้หวันกำลังพูดถึงหมู่บ้านคนผมแดงในเมืองเกาสงต่างหาก ดังนั้นจึงขอเริ่มเรื่องดังต่อไปนี้

การปรากฏตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน จะถูกบรรจุอยู่ใน Maps of Lower Fengshan ถูกตีพิมพ์ในปี 1892 โดยสำนักพิมพ์ Danxin ในเมือง Fengshan และจากข้อมูลในหนังสือ Fengshan ที่มีการตีพิมพ์ในปี 1894 นั้น มีการบันทึกว่า ระบบน้ำของหมู่บ้านผมแดงนั้นได้รับการจัดสร้างโดย Shiqiao Ditch ในคลอง Caogong มีความยาวประมาณ 8 ไมล์ และไกลจากตัวเมืองประมาณ 18 ไมล์ จริงๆแล้วมีคำอธิบายมากมายเป็นประวัติที่เกี่ยวกับความเป็นไปของหมู่บ้าน ซึ่งความเปลี่ยนจะอยู่การแสดงที่ตั้งบนแผนที่ ตามยุคที่ไต้หวันถูกยึดครอง ไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นหรือชาวดัตช์ เมื่อคณะทัวร์ไต้หวันของเราได้เดินชมไปเรื่อยๆจึงรู้ว่า ประวัติศาสตร์ของที่นี้ก็คือเป็นเหมือนศูนย์การสู้รบ ระหว่างชาวต่างชาติกับไต้หวัน

แล้วอะไรคือวัฒนธรรมของที่นี้ที่ทัวร์ไต้หวันอยากให้รู้ นั้นก็คือ ที่นี้มีความเจริญมาก่อนตั้งแต่โบราณโดยมีพื้นที่ของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีป่าโกงกางสีเทา, แหล่งที่อยู่อาศัยของนก สัตว์น้ำอาศัยอยู่มากมาย นับว่าเป็นความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยที่ดีของปลา ความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งการประมงอีกด้วย

และที่ทัวร์ไต้หวันเพิ่งได้รู้เนื่องจากการมาเยือนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ก็คือ ที่ Hongmaogang นี้ขึ้นชื่อในเรื่องการทำฟาร์มกุ้งมามีประวัติมาตั้งแต่ราชวงศ์ชิง และมีการเจริญเติบโตเรื่อยมามีการตั้งสมาคมปรับปรุงพันธุ์กุ้ง และเลี้ยงเป็นการอุตสาหกรรม มีฟาร์มกุ้งอยู่ในเมืองนี้ประมาณ 120 ฟาร์ม และถูกเรียกว่า ถนนกุ้ง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ฟาร์มกุ้งเหล่านี้ต้องปิดตัวลงเพราะมลพิษทางทะเลและโรคจุดขาว ดังนั้นที่นี้จึงกลายเป็นประวัติศาสตร์ไป

จากที่ได้เดินเที่ยวเป็นเวลานาน ทัวร์ไต้หวันจึงได้รับรู้ประวัติความเป็นของ Hongmaogang นี่มากขึ้นเพราะว่าที่นี้นอกจากจะเป็นสมรภูมิรบแล้ว ยังมีเรื่องราวทางประวัติให้ได้เรียนรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องกุ้ง ประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวประมงที่มีต่อเจ้าแม่หม่าจู เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือมาก่อนตั้งแต่ชาวตะวันตกได้ขึ้นฝั่งที่นี้ และการได้มาเยือนศูนย์วัฒนธรรมที่นี้จึงทำให้ทัวร์ไต้หวันได้รู้ว่า กาลเวลาถึงจะเปลี่ยนไปเช่นไร แต่ก็ยังมีคุณค่ามีความน่าประทับใจเสมอ เพียงแต่เราต้องรู้จักดูแลและอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

Advertisements
%d bloggers like this: